Ez a modell maximális kontextushossza 4097 token. Azonban az üzenetei 4709 tokent eredményeztek. Csökkentse az üzenetek hosszát.

This model’s maximum context length is 4097 tokens. However, your messages resulted in 4709 tokens. Please reduce the length of the messages.

To Ask Expert Know Sun Power: Invest & Save